Marka, pazarlama, araştırma, medya, iletişim, dijital fikirler

Kategori Pazarlama

Türkiye’nin yeni kadın profilleri: gelenekçiler, eşiktekiler, geleneğin dışındakiler

TGI Türkiye‘nin en kapsamlı araştırmasını yürüten şirket. Sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde aynı araştırmayı yürütüyor. Ellerinde bir veri okyanusu var ve bu okyanusta istediğiniz analizi yapabilirsiniz.

MediaCat için TGI Türkiye temsilcisi Funda Kadıoğlu bu ay ‘Türkiye’nin değişen kadın profili’ni analiz etti. Ortaya çok kapsamlı bir rapor çıktı. Ben çok çok kısaltarak buraya aldım. Daha kapsamlı halini okumak isteyenler için önerim MediaCat’in Nisan sayısının kapak konusunu okumaları.

Kadın tüketiciler ekonominin çarklarını döndüren en önemli kitle. Sadece ekonomi değil toplumsal alandaki her konuyu anlayabilmek için kadını tanımak çok önemli. TGI verilerine göre Türkiye’deki kadın son 25 yılda büyük bir değişim yaşadı. Bunda ortalama yaşam süresinin uzaması, anne bebek ölümlerinin azalması, teknolojik gelişmeler, göç gibi birçok değişken etkili oldu.

TÜRKİYE’NİN YENİ KADIN PROFİLİNDE KİLİT KELİME: GELENEK
Türkiye’nin yeni kadın profilini anlamak için en kritik kelime ‘gelenek’. TGI verilerine göre Türkiye’deki kadınların yüzde 88’inin geleneksel olanın yeni ve eski formlarıyla bağı bulunduğunu görüyoruz. Türk kadınını derinlemesine incelediğimizde şu üç kümeye dağıldığını görüyoruz:

 • Geleneğin evindekiler %47
 • Eşiktekiler %41
 • Geleneğin dışındakiler %12


GELENEKÇİLER
Bu gruptaki kadınların tutumunu tamamen gelenekler belirliyor. En büyük grubu oluşturan bu kitleyi kendi aralarında şu kümelerde görebiliyoruz:

 • Kentli dindarlar
 • Statükocular
 • Evcimenler
 • Biçimciler
 • Kentlileşmiş gelenekçiler
 • Eğitimli gençler
 • Taşralı modernler
 • Arrkadaş merkezciler

EŞİKTEKİLER
Bu grubun gelenekle ilişkisi aşınmış durumda ancak tutumlarında geleneksel olanla modern olanın harmanlandığını görüyoruz. Ne tam geleneğin ne de tam modern olanın dünyasına aitler. Gelenekçilerden en büyük farkları modern olanı geleneksele değil, geleneksel olanı modern olana adapte ediyorlar. Yüzleri dışarıya dönük. Bu kitleyi şu alt kümelerde görüyoruz:

 • Hayalciler
 • Kaşifler
 • Hevesliler
 • Değişimciler
 • Umutsuzlar
 • Moda severler
 • Alışverişçiler
 • Görevciler 

GELENEĞİN DIŞINDAKİLER
Yüzde 12’lik bu grup geleneğe sırtı daha dönük olan kadınlardan oluşuyor. Bu grup diğer ikisinden çok daha genç bir kitleden oluşuyor. Bu gruptakilerin alt kümelerini şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Gelenekten sökülenler
 • Bilinçli alışverişçiler
 • Sosyal medyacılar
 • İnternet evindekiler
 • Öncüler 

BU YAZI İLE İLGİLİ YORUMUNUZ?