Marka, pazarlama, araştırma, medya, iletişim, dijital fikirler

Kategori Pazarlama

2.1 milyar internet kullanıcısının dörtte biri Çinli


Dünyada internet kullanıcı nüfusu 2.1 milyar civarında. Her geçen gün gittikçe artan bu nüfusun ağırlıklı bölümünü ise Çinliler oluşturuyor. Çinliler internet nüfusunun yüzde 23’ünü, yani yaklaşık olarak dörtte birini oluşturuyor. 

Çinlilerin hemen arkasından ise yüzde 12’lik bir oranla Amerikalılar geliyor. 

TGI araştırmasına göre Türkler internette şimdilik bir azınlık: yüzde 2. 

Dünya ortalamasıyla karşılaştırıldığında gelişmiş ve gelişmekte olan 10 ülkenin internet kullanıcıları arasındaki yoğunluğu şöyle bir tabloyla özetlenebilir:
  1. Çin 23 %
  2. ABD 12 %
  3. Hindistan 5 %
  4. Brezilya 4 %
  5. Almanya 3 %
  6. Birleşik Kralllık 2 %
  7. Türkiye 2 %
  8. Meksika 2 %
  9. Mısır 0.5 %
  10. Güney Afrika 0.5 %
Kaynak: TGI International

BU YAZI İLE İLGİLİ YORUMUNUZ?